„V přírodě o přírodě 2019“


„V přírodě o přírodě 2019"
Dne 30. dubna 2019 se žáci sekundy Gymnázia Lipník nad Bečvou zúčastnili terénní exkurze do prostoru Vojenského újezdu Libavá v rámci projektu „V přírodě o přírodě", který již po několik let z grantu finančně podporuje Město Lipník nad Bečvou. Velkou podporou je nám také náš dlouholetý partner Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou.
Cílem projektu je seznámit děti s přírodou okolí města, ve kterém studují a tráví mnoho času. Ukázat jim přírodu v oblastech, kde se samy nedostanou.Zaměstnanci VLS nám v letošním roce umožnili vstup do oblasti zasažené kůrovcem a suchem, kde měli pro děti připraveno mnoho her tematicky zaměřených na les (chování v lese, živočichové a rostliny našich lesů, celoroční péče o les apod.). Naši žáci se také aktivně podíleli na obnově lesa výsadbou sazenic smrků a buků v celkovém počtu 1000 kusů.
 Během realizace projektu vznikl také herbář se 120 položkami, který se bude dále moci využít při výuce botaniky a environmentální výchovy.Během projektu vznikala postupně ve vstupní hale tematická nástěnka o projektu, kde po vytvoření herbáře byly umístěny i některé vybrané položky rostlin, které děti vylisovaly, určily a následně pro nalezené rostliny vytvořily karty.
Na výstupech projektu žáci pracovali samostatně doma i v hodinách environmentální výchovy, kterou má sekunda 1x za týden. Jelikož děti odvedly kus pěkné práce, každé z nich (34) si odneslo podle svých zásluh drobnou  odměnu v podobě zvýrazňovacích fixů.
Na závěr bych chtěla poděkovat studentům za dobře odvedenou práci.
Paní Bc. Romaně Klevarové za výbornou spolupráci s naší školou a zejména Městu Lipník nad Bečvou za dlouholetou podporu environmentálního vzdělávání našich žáků s možností vyjet do terénu a napomoci tak rozšířit znalosti dětí o informace z praxe.
Mgr. Helena OpluštilováGymnázium v Lipníku nad Bečvou, Komenského sady 62, Lipník nad Bečvou 751 31
dotazy a připomínky k provozu serveru zasílejte správci serveru